CÁC gói cước 4g mobifone
gói cước hot
C120
 • 120GB/ 30 ngày
 • Miễn phí gọi
 • 120.000đ
Soạn DKG1 C120 gửi 9084
Đăng ký ngay
HD90
 • 8GB
 • 30 ngày
 • 90.000đ
Soạn DKG1 HD90 gửi 9084
Đăng ký ngay
HD120
 • 10GB
 • 30 ngày
 • 120.000đ
Soạn DKG1 HD70 gửi 9084
Đăng ký ngay
ED50
 • 30GB
 • 30 ngày
 • 50.000đ
Soạn DKG1 ED50 gửi 9084
Đăng ký ngay
CÁC gói cước 3g mobifone
gói cước hot
M10
 • 500 MB
 • 10.000đ
 • 30 ngày
Soạn DKG1 M10 gửi 9084
Đăng ký ngay
gói cước hot
M25
 • 2 GB
 • 25.000đ
 • 30 ngày
Soạn DKG1 M25 gửi 9084
Đăng ký ngay
D30
 • 7 GB
 • 30.000đ
 • 7 ngày
Soạn DKG1 D30 gửi 9084
Đăng ký ngay
Dịch vụ tiện ích
Tin tức mới nhất